MENU

MENU

The Activities Expanded with Water

Partners of Carrying Water Project

Companies

Nihon Suido Consultants Co., Ltd.
〒163-1122 6-22-1, Nishi-Shinjuku, Shinjukuku, Tokyo
Kubota Corporation
〒556-8601 1-2-47, Shikitsu-higashi, Naniwaku, Osaka
ITO EN, LTD.
〒151-8550 3-47-10, Honmachi, Shibuyaku, Tokyo
Sotokoto
〒104-0044 11-15, Akashicho, Tyuoku, Tokyo
TSUKISHIMA Technology Maintenance Service CO.,LTD
〒135-0031 1-3-7, Saga, Kotoku, Tokyo
Maikawa Kinkadou
〒912-0085 14-16-2, Shinjo, Ono-city, Fukui
NIPPON KOEI CO., LTD FUKUI
〒918-8014 2-22-6, Hanandoounaka, Fukui-city, Fukui
KANSEI Company
〒158-0098 1-7-3, Kamiyouga, Setagayaku, Tokyo
METAWATER Co., Ltd.
〒101-0041 1-25, Kandasudacho, Chiyodaku, Tokyo
Montbell Co.,Ltd
〒550-0013 2-2-2, Shimmachi, Nishi-ku Osaka-City, Osaka
oji nepia co.,ltd
〒104-8319 5-12-8 Ouziho-rudeingusu1goukan, Ginza, Chuo-City, Tokyo
Yasuma Tekkosyo Co., Ltd
〒912-0041 50-32-2, Shobuike, Ono-City, Fukui
Maeda Denki Co., Ltd.
〒912-0014 21-12, Nakaho, Ono-City, Fukui
Soba-dokoro Bairin Co., Ltd
〒912-0031 2-6, Tsukimicho, Ono-City, Fukui
Chuou Sekkei Gijutsu Kenkyusyo Co., Ltd.
〒920-0031 3-3-77 JR kanazawaekinisi dai1NK Bld., Hiroka, Kanazawa-City, Ishikawa
Fukui Green Power Co.,Ltd.
〒912-0821 41-2, Nanaita, Ono-City, Fukui
Kobelco Eco-Solutions Co.,Ltd.
〒651-0072 1-4-78, Wakinohamacho, Chuo-ku Kobe-City, Hyogo
Nishikawa Kenchiku Sekkei Jimusyo Co.,Ltd.
〒912-0054 1-45, Itoyocho, Ono-City, Fukui
Water Agency INC.
〒162-0813 3-25, Higashigokencho, Shinjuku-City, Tokyo
Rokujo Medical Systems Co.,Ltd.
〒600-8160 238, Nishiuoyacho, Shimogyo-ku, Kyoto-City, Kyoto
Ono Wakouen Syokuin Gojokai
〒912-0061 79-11, Shinokura, Ono-City, Fukui
Miyazaki Koumuten Co.,Ltd.
〒912-0043 320, Kunitokicho, Ono-City, Fukui
Takamura Gumi Co.,Ltd.
〒912-0082 3-25, Yamatocho, Ono-City, Fukui
Ono Kaihatsu Kougyou Co.,Ltd.
〒912-0021 55-60, Nakano, Ono-City, Fukui
Amazuka Gumi Co.,Ltd.
〒912-0823 70-7, Warabyo, Ono-City, Fukui
Kensay Co.,Ltd.
〒912-0053 3-20-7, Kasuga, Ono-City, Fukui
Nishinihon Kaihatsu Co.,Ltd.
〒912-0036 2-16, Mikawacho, Ono-City, Fukui
Izumi Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0061 65-98-2, Shinokura, Ono-City, Fukui
Hiroyuki Gumi Co.,Ltd.
〒912-0085 7-15, Shinjo, Ono-City, Fukui
Tsuchimoto Gumi Co.,Ltd.
〒912-0095 2-1, Shimoyoro, Ono-City, Fukui
Maeda Gumi Co.,Ltd.
〒912-0051 19-6, Hiyoshicho, Ono-City, Fukui
Anama Gumi Co.,Ltd.
〒912-0205 21-1-5, Asahi, Ono-City, Fukui
Yamauchi Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0031 5-19, Tsukimicho, Ono-City, Fukui
Hirose Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0422 11-19, Sabiraki, Ono-City, Fukui
Sugikawa Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0053 3-3-5, Kasuga, Ono-City, Fukui
Daishin Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0092 124-3, Seiryu, Ono-City, Fukui
Kojima Gumi Co.,Ltd.
〒912-0021 1-2-24, Nakanocho, Ono-City, Fukui
Sugita Gumi Co.,Ltd.
〒912-0021 1-2-24, Nakanocho, Ono-City, Fukui
Saigyo Doboku Co.,Ltd.
〒912-0042 810, Higashinakacho, Ono-City, Fukui
Nishio Kensetsu Kougyou Co.,Ltd.
〒912-0425 12-41-2, Hirasawaryoke, Ono-City, Fukui
Morio Gumi Co.,Ltd.
〒912-0206 1-4-2, Itakura, Ono-City, Fukui
Takamo Gumi Co.,Ltd.
〒912-0017 2-910, Higashinakano, Ono-City, Fukui
Nagasaki Gumi Co.,Ltd.
〒912-0205 26-31-1, Asahi, Ono-City, Fukui
Toubu Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0046 101, Shimmeicho, Ono-City, Fukui
Izumi Kaihatsu Sangyo Co.,Ltd.
〒912-0205 35-7-19, Asahi, Ono-City, Fukui
Miyazawa Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0433 49-9, Konomoto, Ono-City, Fukui
Ono Kensetsu Kougyo Co.,Ltd.
〒912-0042 9-4-1, Higashinaka, Ono-City, Fukui
Io Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0401 6-10-1, Yoshi, Ono-City, Fukui
Kiribayashi Gumi Co.,Ltd.
〒912-0095 18-18, Shimoyoro, Ono-City, Fukui
Yanagi Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0035 5-1, Ariakecho, Ono-City, Fukui
Sanko Sangyo Co.,Ltd.
〒912-0006 24-3, Shobayashi, Ono-City, Fukui
Momonga Coffee
〒912-0081 8-17chuoukyoudou Bld.1F, Motomachi, Ono-City, Fukui
Matsui Kensetsu Co.,Ltd.
〒912-0022 3-1101, Yomeicho, Ono-City, Fukui
Fukui Kankyo Econos Co.,Ltd.
〒912-0031 10-7, Tsukimicho, Ono-City, Fukui

Organizations

Mizu wo taberu resutrant Jikkou Iinkai MIZUKARA
〒912-0084 1-1, Tenjincho, Ono-city, Fukui
Shimosho wo yokusuru kai
〒912-0021 3-1-16, Nakanocho, Ono-city, Fukui
Ono Tekko Kinzoku Kyodou Kumiai
〒912-0066 35-64-4, Minamikasugano, Ono-City, Fukui
Okuetsu Tosou Kougyo Kumiai
〒912-0014 8-31, Nakaho, Ono-City, Fukui
Ono City Kan Koujigyo Kyodou Kumiai
〒912-0022 4-403, Yomeicho, Ono-City, Fukui
Ono City Shobou Dan
〒912-0084 7-14, Tenjincho, Ono-City, Fukui
Ono Rotary Club
〒912-0083 3-37, Meirincho, Ono-City, Fukui
Kuzuryu Tanoshimi Tai
〒912-0207 in Daidouraku, Shimoyama, Ono-City, Fukui
Ono Dengyo Kyokai
〒912-0017 2-901, Higashinakano, Ono-City, Fukui
Sakadani-Soba Aikoukai
〒912-0146 1-47, Ochiai, Ono-City, Fukui
Echizen Ono Meisui Marathon
〒912-0087 9-1, Shiromachi, Ono-City, Fukui
CROP
〒912-0081 8-15 Tsuitachi Bld.2-3, Motomachi, Ono-City, Fukui
Meirin-Sai Jikkou Iinkai
〒912-0087 9-1, Shiromachi, Ono-City, Fukui
Oyama wo Yokusurukai
〒912-0065 10-9, Shimoshita, Ono-City, Fukui
Echizen Ono Soba-Matsuri Jikkou Iinkai
〒912-8666 1-1, Tenjincho, Ono-City, Fukui
Ono City Syoku Seikatsu Kaizen Suishin Renraku Kyogikai
〒912-0084 1-19, Tenjincho, Ono-City, Fukui
Ono City Boshikahu Hukushi Rengoukai
〒912-0014 17-40, Nakaho, Ono-City, Fukui

Personals

Akio Masuda
Akira Nakanishi
Yoshikazu Matsuta
Rika Tohdoh
Hiroe Maeda
Tsutomu Tsubouchi
ページトップへ